סכסוך בין יורשים

במקרים רבים פורץ סכסוך בין יורשים, באמצעות הליך גישור ניתן להגיע להסכמות בין היורשים ולייצר הסכם בין יורשים מוסכם. חשוב לזכור כי בידי היורשים, מצויה האפשרות לקבוע את אופן חלוקת העזבון, כך שהחלוקה בין היורשים תהיה שונה מהחלוקה הנקבעת בצו הירושה או בצו קיום הצוואה. למעשה, יכולים היורשים לחלק את הירושה והעזבון בכל דרך שיחפצו, בין אם אחד היורשים יקבל את כל העזבון ובין אם נכסים אשר צוו בצוואה לאחד או אחדים מהם, יועברו לאחרים.