גישור עסקי – הליך חסכוני ומהיר

גישור עסקי מאפשר למצוא פשרה בין הצדדים, שלרוב נובע מחוסר הבנה ולא מכוונת זדון של אחד הצדדים למריבה. עם גישור עסקי קצר, תכליתי וממוקד, תוכלו לבנות הסכמות וליישב סכסוכים ללא מעורבות בית משפט