מגשרים רשמיים של רוטרי ישראל

מרכז הגישור "מגשרים בשניים" נבחר להיות מרכז הגישור הרשמי של רוטרי ישראל.
מצורפת ברכתו של מר מוטי הראל נגיד רוטרי ישראל.
Matty Harel- District Governor 
Rotary International District 2490 Israel

מתי הראל - נגיד רוטרי ישראל
מגשרים רשמיים של רוטרי ישראל
מגשרים רשמיים של רוטרי ישראל
פרסום ברוטרי קיסריה