בגישור טובים השניים מאחד

מבחינת יתרונות הליך הגישור באופן כללי, וזאת ובדגש על השוואתו להליכים אפשריים, אחרים, הקיימים לפתרון סכסוכים, בין צדדים לויכוח. הרי, כי ללא כל ספק להליך גישור יתרונות רבים ומשמעותיים, לעומת רעהו, קרי פתרון הסכסוך בינות לכותלי כבוד בית המשפט. הטיעונים והנימוקים לטובת הליך הגישור, הינם רבים ונכתבו, זה מכבר, בהזדמנויות ובמקומות רבים.
אולם ועם זאת, במאמרנו זה ננסה לסקור לאו דווקא את יתרונותיו, של הליך הגישור. אלא כי אם, ננסה לשים דגש על יתרונותיו של הליך הגישור, אך בשניים. קרי, ניהול הליך הגישור באמצעות שני מגשרים מקצועיים. ובנוסף נשווה את הנ”ל, לאופציות האחרות שבעיקרן פתרון הסכסוך באמצעות היעזרות בשירותיו של מגשר אחד, המנסה לפשר ולגשר בין שני צדדים נצים.

כבר נאמר “טובים השניים מן האחד”

כבר בימי קדם, ידעו חכמי הדור לציין את העובדה, שבאמצעות המשפט המפורסם אומרת: “טובים השניים מן האחד”. וכהרגלם של משפטים, כגון אלה של חכמינו זיכרונם לברכה. הרי שתחת לכל משפט או פתגם, עומד מוסר השכל בעל משמעויות מרחיקות לכת, בתועלתן המחכימה.
לכן, דרך שורות אלו ננסה לבדוק כיצד פתגם ידוע זה, בא לידי ביטוי, כאשר אנו בוחנים את הליך הגישור בשניים. קרי וכאמור, גישור בעזרתם של שני מגשרים.

ונתחיל דווקא ביתרונו של מגשר יחיד

כמו בכל נושא בחיים, הרי גם להליך הגישור באמצעות שני מגשרים, ישנם חסרונות. וזאת בהשוואה להליך, הגישור, בעזרת מגשר יחיד. כלומר נכון יותר לומר, שישנם יתרונות גם בניהול הליך הגישור במגשר יחיד, שאינם מצויים ברשות האופציה השנייה.
אחד היתרונות הבולטים, אשר נביאו כאן כדוגמה לשיטתנו, הינו אי יצירת גוש של הסכמה, או נקיטת עמדה ו/או דעה כנגד צד אחד, מן הצדדים שבריב. כלומר, יתכן מצב בתוך הליך הגישור ששני המגשרים, אשר כמובן הינם גם הם בני אדם, יסכימו באופן טבעי המתכתב עם דעותיהם האישיות, ואולי עקב ניסיונם הספציפי בחיים, כי צד א’ צודק בנושא x. כתוצאה מהאמור, עלול הצד השני להרגיש מקופח ואו, אף, “לשבור את הכלים” ולוותר על כל הנושא של הליך הגישור. למותר לציין, שלדבר השלכות מרחיקות לכת על גורל אותו סכסוך וכן, גורלם של הצדדים ובמיוחד הצד הפגוע, אשר איבד אמונו בהליך הגישור כאמור. כאשר הנ”ל, לעתים, כמעט ואינו בר תיקון.

גישור זוגי

אך עדיין נראה שעדיף בשניים

אך למרות וחרף האמור, לעיל, נראה כי יתרונותיו של הליך גישור, בו משתתפים שני מגשרים מקצועיים, רבים ומשמעותיים, הרבה יותר, מבחירה באופציית המגשר הבודד. כאשר כל זאת, כמובן, בבחינת כל מקרה לגופו.
אחד היתרונות הבולטים, שלמותר לציינו, הינו יכולתם של שני המגשרים להתייעץ אחד עם רעהו. דבר זה, מהווה פתח לקבלת רעיונות, חדשים ומקוריים, אשר עשויים להתקבל רק כתוצאה של “סיעור מוחות”, אף המינימאלי ככל שיהא. שכן, אדם לבדו מתקשה לצאת מתוך דעותיו ואמונותיו. ואילו, כאשר זה בשניים, אזי אותו מגשר או מגשרת, פרטנרים, עשויים להציג לקולגה עמו הינם עובדים, את הדברים, באור אחר ואולי מועיל יותר.
בנוסף, כידוע אנשים רבים העובדים בתחומים, כגון פסיכולוגים, מטפלים זוגיים, מגשרים ועוד. הללו, חשופים לסיפורים לא פשוטים ולאנרגיות סוערות ולעתים קשות במיוחד, מצד לקוחותיהם. היתרון של עבודה בשני מגשרים, הינו שרק אותו קולגה אשר עובד עם רעהו, המגשר השני, יכול להבינו וזאת, כפי שאף אדם אחר לא יכול. בנוסף, ועקב חיסיון הליך הגישור, לעתים כל מי כמעט שהמגשר יכול לדבר עמו על ההליך, הינו המגשר שעמו הינו מטפל בסכסוך. לכן, אותו שיתוף עשוי להביא ל”אוורור” והוצאת גם אגרסיות, בין המגשרים. וזאת כאשר, כמובן, הדבר תורם רבות לטיפול במקרה, בו שני המגשרים, לאור כל האמור, עמידים ובעלי ראש נקי הרבה יותר.
יתרון משמעותי נוסף, הינו שילוב של שני מגשרים, בעלי מומחיות שונה, או השקפת עולם שונה, כגון גבר ואישה וכדומה. בצורה שכזו, ניתן לראות את התמונה באופן רחב הרבה יותר. וכל זאת, כאשר, המגשר הגבר לצורך העניין מכבד את השקפת עולמה של, הקולגה שלו, האישה מגשרת למשל. וזאת מתוך הבנה, כי לכל אחד מהם השקפה, מומחיות וניסיון חיים שונה. כאשר, הדבר ברגע שעובדים עמו נכון כאמור, ובאופן מקצועי, עשוי להוות כיתרון משמעותי ביותר.
לסיכום, איש חכם אמר פעם, כאמור “טובים השניים מן האחד”. כמו כן, במהלך שורות אלו הבאנו מספר דוגמאות ליתרונות, משמעותיים, המאששים פתגם זה בכל הנוגע לגישור בידי שני מגשרים. לפיכך, ניתן בהחלט לומר שעם טיעונים אלה, כדורבנות, לטובת ניהול משברים בעזרתם של שני מגשרים, עם הללו קשה ולא נכון להתווכח.